Kirjoituskutsu: Hyvinvointipalveluiden tutkimus – käsitteet, teoriat, metodit ja vaikuttavuus

Sosiaalipalveluilta ja hyvinvointia edistäviltä toimilta edellytetään hyvää vaikuttavuutta, mutta alan tutkimus on vielä vähäistä. Kutsumme tutkijoita kirjoittamaan 1/2025 julkaistavaan ”Hyvinvointipalveluiden tutkimus – käsitteet, teoriat, metodit ja vaikuttavuus”- teemanumeroon tutkimusartikkeleita tai puheenvuoroja alan teoreettisista ja metodisista lähestymistavoista ja tutkimuksista. Lähtökohtana on oikeus vaikuttavuuteen: asiakkailla on oikeus vaikuttaviin palveluihin, työntekijällä oikeus käyttää työssään vaikuttavia menetelmiä, ja veronmaksajilla oikeus siihen, että heidän rahoillaan tuotetaan mahdollisimman suuri hyvinvointihyöty.

Teemanumero tuo uutta ja kaivattua tietoa hyvinvointipalvelujen tutkimuksen keskeisistä käsitteistä, hyvinvointiteoreettisista lähestymistavoista sekä metodologisista mahdollisuuksista, ja valaisee näiden käyttöä käytännön esimerkkien avulla. Teemanumerossa yhdistyvät myös vaikuttavuuden tutkimusta koskevat näkökulmat hyvinvointipalveluiden kontekstissa, jollaista ei ole meillä eikä muualla toistaiseksi kootusti tehty.

Numero tarjoaa näkökulmia hyvinvointipalvelujen tutkimukseen ja niiden vaikuttavuuden arviointiin, esittelee eri menetelmien soveltuvuutta, hyötyjä ja haasteita, sekä tarjoaa käytännön esimerkkien mahdollisuuden syventämään ymmärrystään vaikuttavuudesta ja sen tutkimisesta sosiaalialalla ja hyvinvoinnin edistämisessä.

Lähetä enintään 250 sanan abstrakti kirjoituksesta osoitteeseen tomi.maki-opas[a]uef.fi viimeistään 14.11.2023. Saatekirjeessä on ilmoitettava kirjoittajien yhteystiedot sekä käsikirjoituksen tyyppi (vertaisarvioitava tai vertaisarvioimaton kirjoitus, kuten puheenvuoro).

Hyväksyttyjen abstraktien käsikirjoitukset jätetään Journal.fi-järjestelmään maaliskuussa 2023. Jatkoon hyväksytyt kirjoitukset lähetetään vertaisarviointiin ja lopullinen julkaisupäätös tehdään vertaisarvioinnin jälkeen. Kussakin kirjoituksessa on noudatettava Sosiaalilääketieteellisen aikakauslehden kirjoitusohjeita.