Historia

Sosiaalilääketieteen yhdistys on poikkitieteellinen eri ammattiryhmistä ja tieteenaloilta sekä eri paikkakunnilta tulevien yhteinen keskustelufoorumi. Yhdistys toimii Suomen sosiaalilääketieteen ja kansanterveystieteen tutkimuksen alalla tutkijoiden ja samalla myös tutkimuslaitosten yhdyssiteenä. Sosiaalilääketieteen yhdistyksen toiminnan tarkoitus on erilaisin tilaisuuksin, aloittein ja lausunnoin edistää sosiaalilääketieteen ja sen lähialojen tutkimusta ja koulutusta. Yhdistys juhli ylpeänä 50 toimintavuottaan vuonna 2019. Yhdistys on toimintasa ajan julkaissut Sosiaalilääketieteen aikakauslehteä, josta on sittemmin julkaistu verkkopainosta ja yhdistyksen omaa Podcastia.