Ajankohtaista

Tulevia tilaisuuksia, tapahtumia, konferensseja

 

Sote-uudistuksen uuden vaiheen haasteita

Verkkoseminaari tiistaina 8.9. klo 17-19

Katsottavissa suorana ja tallenteena www.vapausvalitatoisin.com

Webinaari lausuntokierroksella olevasta hallituksen uudesta sote-esityksestä tiistaina 8. syyskuuta klo 17 - 19. 

  • Sosiaali- ja terveyspolitiikan professori emeritus Juhani Lehto: Arvioita hallituksen sote-esitysluonnoksesta.
  • Johtaja Anu Muuri, THL: Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus.
  • Toiminnanjohtaja Hanna Heinonen, Lastensuojelun keskusliitto: Sote-uudistus lasten ja perheiden näkökulmasta.
  • Juontaa toimittaja Yrjö Hakanen.

Alustusten jälkeen on myös mahdollisuus osallistua keskusteluun verkossa. 

Webinaari on osa virtuaalisena järjestettävän Suomen sosiaalifoorumin ohjelmaa.

Järjestävät:

Lääkärin sosiaalinen vastuu, Sosiaalilääketieteellinen yhdistys, Soste ry, Vapaus valita toisin ry ja Metropolian amk/Hyvinvointi-osaamisalue.

_______________________________________

SLY:n opinnäytetyöpalkinto 2020 

Tänäkin vuonna SLY hakee palkittavaksi ansioitunutta pro gradua tai YAMK lopputyö -tutkielmaa. Palkinnon suuruus on 200 euroa. Lisäksi voittaja voi halutessaan liittyä yhdistykseen ilman ensimmäisen vuoden jäsenmaksuvelvoitetta ja laatia tutkielmastaan artikkelin Sosiaalilääketieteelliseen aikakauslehteen. Palkinto myönnetään suomalaiseen yliopistoon tai korkeakouluun tehdystä ylemmän korkea-koulututkinnon opinnäytetyöstä (pro gradu-tutkielmat ja YAMK-tutkinnon opinnäytetyöt).

Tunnustuksen saajan valitsee SLY:n hallitus tai hallituksen valitsema henkilö. Palkinnon saaja ilmoitetaan loka-marraskuussa.

Pyydämme nyt ehdotuksia korkeatasoisista opinnäytetöistä, jotka on hyväksytty lukuvuoden 2019–2020 aikana (1.8.2019–31.7.2020).

Ehdottajana voi olla työn laatija, sen ohjaaja tai muu työhön perehtynyt henkilö. Ehdotukseen tulee liittää opinnäytejulkaisu, siitä annetut lausunnot, perustelut palkinnolle, sekä ehdottajan ja opinnäytetyön tekijän yhteystiedot.

Ehdotukset palkinnon saajaksi tulee lähettää yhtenä lähetyksenä viimeistään 31.8.2020 osoitteeseen sihteeri@socialmedicine.fi.

Lisätietoja: hannamaria.kuusio@thl.fi

______________________________________

 

Muita tulevia tilaisuuksia, tapahtumia, konferensseja

ESHMS 2020 Uppsala 

18th biennial European Society for Health and Medical Sosiology  Conference "Imagining beyond crisis: health, society, medicine"
27.-29.8.2020 Uppsala, Ruotsi

WCPH & EPH 2020 Rooma

16th World Congress on Public Health (sisältäen European Public Health (EPH) Congress). Seuraathan poikkeustiedotteita kongressin sivuilta!
12.-17.10.2020, Rooma, Italia.