SLA kirjoituskutsu: Terveystaloustieteen teemanumero

Kirjoituskutsu terveystaloustieteen teemanumeroon

 

Image
Kutsumme terveystaloustieteen tutkijoita kirjoittamaan suomenkielisiä empiirisiä tai teoreettisia terveystaloustieteellisiä tutkimusartikkeleita tai puheenvuoroja. Lähetä enintään 250 sanan abstrakti kirjoituksesta osoitteeseen leena.forma@laurea.fi viimeistään 8.4.2022. Tieto abstraktin hyväksymisestä lähetetään kirjoittajille viimeistään 30.5.

 

 

 

 

 

 

 

 

Terveystaloustieteen seuran 30-vuotisjuhlan kunniaksi Terveystaloustieteen seura ja Sosiaalilääketieteen yhdistys julkaisevat terveystaloustieteen teemanumeron Sosiaalilääketieteellisessä Aikakauslehdessä. Seuran johtokunta kutsuu suomalaisia terveystaloustieteen tutkijoita kirjoittamaan vuonna 2023 julkaistavaan teemanumeroon suomenkielisiä empiirisiä tai teoreettisia terveystaloustieteellisiä tutkimusartikkeleita tai puheenvuoroja.

Terveystaloustieteen synty ajoitetaan usein Kenneth Arrown vuonna 1963 julkaisemaan artikkeliin terveydenhuollon erityispiirteistä. Suomessa terveystaloustieteellistä tutkimusta tehtiin aktiivisesti 1970-luvun alusta lähtien ja vuonna 1975 julkaistiin terveystaloustieteen erikoisnumero Kansantaloudellisessa aikakauskirjassa. Terveystaloustieteen koulutus aloitettiin pian tämän jälkeen ja Terveystaloustieteen seura ry. perustettiin vuonna 1992. Seura edistää terveystaloustieteellistä tutkimusta ja koulutusta, järjestää vuosittain Terveystaloustieteen päivän ja kaksi kertaa vuodessa seminaarin terveystaloustieteen jatko-opiskelijoille yhdessä kotimaisten yliopistojen kanssa.

Lähetä enintään 250 sanan abstrakti kirjoituksesta osoitteeseen leena.forma@laurea.fi viimeistään 8.4.2022. Teemanumeroon liittyvät mahdolliset kysymykset voi osoittaa samaan osoitteeseen. Tieto abstraktin hyväksymisestä lähetetään kirjoittajille viimeistään 30.5. ja ensimmäisen käsikirjoitusversion dl on lokakuussa 2022. Jatkoon hyväksytyt kirjoitukset lähetetään vertaisarviointiin ja lopullinen julkaisupäätös tehdään vertaisarvioinnin jälkeen.