SLY jakaa tänäkin vuonna tunnustuspalkinnon korkeatasoisesta sosiaalilääketieteellisestä opinnäytetyöstä.

Pyydämme ehdotuksia korkea-tasoisista opinnäytetöistä, jotka on hyväksytty lukuvuoden 2021–2022 aikana (1.8.2021–31.7.2022).

Sosiaalilääketieteelliset opinnäytetyöt voivat edustaa esimerkiksi kansanterveystiedettä, hoitotiedettä, terveyssosiologiaa, yhteiskuntapolitiikkaa, terveystaloustiedettä, terveydenhuoltotutkimusta tai muita vastaavia tieteenaloja. Palkinto myönnetään suomalaiseen yliopistoon tai korkeakouluun tehdystä ylemmän korkeakoulu-tutkinnon opinnäytetyöstä (pro gradu-tutkielmat ja YAMK-tutkinnon opinnäytetyöt). Palkinnon suuruus on 200 euroa. Lisäksi voittaja voi halutessaan liittyä yhdistykseen ilman ensimmäisen vuoden jäsenmaksuvelvoitetta ja laatia tutkielmastaan artikkelin Sosiaalilääketieteelliseen aikakauslehteen.

Ehdottajana voi olla työn laatija, sen ohjaaja tai muu työhön perehtynyt henkilö. Ehdotukseen tulee liittää opinnäytejulkaisu, siitä annetut lausunnot, perustelut palkinnolle, sekä ehdottajan ja opinnäytetyöntekijän yhteystiedot. Tunnustuksen saajan valitsee SLY:n hallitus tai hallituksen valitsema henkilö/henkilöt.

Ehdotukset palkinnon saajaksi tulee lähettää yhtenä lähetyksenä viimeistään 30.9.2022 osoitteeseen sihteeri@socialmedicine.fi.

Palkinnon saaja tullaan julkaisemaan Sosiaalilääketieteen päivillä.

Lisätietoja: tomi.maki-opas@uef.fi