SLY Matkastipendihaku 2024

Sosiaalilääketieteen yhdistyksen matkastipendirahaston haku on auki. Voit hakea tukea kansainvälisten kansanterveystieteellisten tai sitä lähellä olevien tieteenalojen kongressien osallistumiskustannuksiin. 

Matkastipendeillä pyritään tukemaan erityisesti tutkijanurallaan nuorten henkilöiden kansainvälistymistä. Tukea voi anoa osalle arvioiduista kuluista tai kaikkiin matkaan sisältyviin kuluihin. Myös virtuaalisesti järjestettävien kongressien osallistumismaksuihin voi hakea tukea. Edellytyksenä on, että abstrakti on hyväksyttynä.

Ensisijaisesti tuetaan osallistumista 17th European Public Health Conference -konferenssiin, joka järjestetään Lissabonissa, Portugalissa 12.-15.11.2024 (ephconference.eu). Myös muita konferensseja voidaan perustelluista syistä tukea. 

Vuonna 2024 jaetaan 1-3 stipendiä, yhteissummaltaan enintään 3000 euroa. 

Matkastipendiä haetaan vapaamuotoisella hakemuksella, josta ilmenevät hakijan taustatiedot (mm. yhteystiedot, oppiarvo, ammatti, työnantaja/oppilaitos), matkan kohde, oma esitys (hyväksytty abstrakti/muu osallistuminen), arvioitu (matka)budjetti ja mahdolliset muut rahoittajat. Hakijan tulee olla SLY:n jäsen, ensisijalla ei väitelleet tai hiljattain väitelleet (3 vuotta väitöksestä) tutkijat. Etusijalla stipendien saajina ovat hakijat, jotka eivät ole aiemmin saaneet stipendiä. Stipendiä voi kuitenkin yllä mainittujen ehtojen täyttyessä hakea myös uudelleen. Myönnetyn stipendin maksaminen edellyttää matka/kongressiselosteen laatimista Sosiaalilääketieteelliseen aikakauslehteen.

Hakemukset lähetetään sähköpostitse yhtenä tiedostona 18.6.2024 klo 20:00 mennessä osoitteeseen sihteeri@socialmedicine.fi

Päätöksistä tiedotetaan kesäkuun loppuun mennessä. Tuki maksetaan tositteiden perusteella kongressin toteutumisen jälkeen, kun kopio matka/kongressikertomuksesta on toimitettu yhdistykselle.

Lisätietoja: tomi.maki-opas@uef.fi