SLY opinnäytetyöpalkinto 2023

Sosiaalilääketieteen yhdistys (SLY) jakaa vuosittaisen tunnustuspalkinnon korkeatasoisesta sosiaalilääketieteellisestä opinnäytetyöstä. Palkinnon suuruus on 200 euroa. Lisäksi voittaja voi halutessaan liittyä yhdistykseen ilman ensimmäisen vuoden jäsenmaksuvelvoitetta ja laatia tutkielmastaan artikkelin Sosiaalilääketieteelliseen aikakauslehteen.

Palkinto myönnetään suomalaiseen yliopistoon tai korkeakouluun tehdystä ylemmän korkeakoulututkinnon opinnäytetyöstä (pro gradu-tutkielmat ja YAMK-tutkinnon opinnäytetyöt). Sosiaalilääketieteelliset opinnäytetyöt voivat edustaa esimerkiksi kansanterveystiedettä, hoitotiedettä, terveyssosiologiaa, yhteiskuntapolitiikkaa, terveystaloustiedettä, terveydenhuoltotutkimusta tai muita vastaavia tieteenaloja.

Tunnustuksen saajan valitsee SLY:n hallitus tai hallituksen valitsema henkilö.

Pyydämme nyt ehdotuksia korkeatasoisista opinnäytetöistä, jotka on hyväksytty lukuvuoden 2022–2023 aikana (1.8.2022–31.7.2023).

Ehdottajana voi olla työn laatija, sen ohjaaja tai muu työhön perehtynyt henkilö. Ehdotukseen tulee liittää opinnäytejulkaisu, siitä annetut lausunnot, perustelut palkinnolle, sekä ehdottajan ja opinnäytetyöntekijän yhteystiedot.

Ehdotukset palkinnon saajaksi tulee lähettää yhtenä lähetyksenä viimeistään 31.8.2023 osoitteeseen sihteeri@socialmedicine.fi   

Lisätietoja: tomi.maki-opas@uef.fi