Sosiaalilääketieteellisen aikakauslehden kirjoituskutsu: Eriarvoisuus lautasella

Image
Kirjoituskutsu: Kutsumme eri alojen tutkijoita kirjoittamaan Eriarvoisuus lautasella -teemanumeroon vertaisarvioitavia, empiirisiä tai teoreettisia, tutkimusartikkeleita tai puheenvuoroja. Lähetä enintään 250 sanan abstrakti kirjoituksesta osoitteeseen maijaliisa.erkkola@helsinki.fi viimeistään 15.9.2021.

 

Sosiaalilääketieteellisen aikakauslehden kirjoituskutsu:
Eriarvoisuus lautasella - Ruokakäyttäytymisen ja ravitsemuksen väestöryhmittäiset erot

Kutsumme eri alojen tutkijoita kirjoittamaan Eriarvoisuus lautasella -teemanumeroon vertaisarvioitavia, empiirisiä tai teoreettisia, tutkimusartikkeleita tai puheenvuoroja. Elintavoissa, kuten ruoankäytössä ja alkoholinkäytössä, on sosiaalista eriarvoisuutta. Ruoankäyttö vaihtelee esimerkiksi koulutuksen, tulojen, siviilisäädyn, sukupuolen, asuinalueen ja iän mukaan. Sosiaalilääketieteellinen aikakauslehti jakaa uusinta tutkittua tietoa aiheesta vuonna 2022 julkaistavassa teemanumerossa. Aiheen uusimpia tuloksia esitellään myös 5.11.2021 järjestettävässä Sosiaalilääketieteen yhdistyksen ja Suomen ravitsemustieteen yhdistyksen yhteisessä syysseminaarissa.

Kirjoitukset voivat käsitellä aihetta monitieteisesti esimerkiksi seuraavista näkökulmista:

 • ruoankäytön ja ravitsemuksen sosiodemografiset erot
 • eriarvoisuus lautasella elämänkaaren eri vaiheissa
 • vähemmistöryhmien ja ulkomaalaistaustaisten ruokakäyttäytyminen ja ravitsemus
 • ruokaturvattomuus Suomessa
 • köyhyys/lapsiperheköyhyys ja ruoka
 • eriarvoisuus ruokaostoskoreissa
 • väestöryhmien osallisuus ruokavalion kestävyyssiirtymässä
 • motiivit, asenteet ja ideologiat ruokavalintojen väestöryhmittäisten erojen taustalla
 • COVID-19 -pandemian aiheuttamat muutokset ruokakäyttäytymisessä ja ravitsemuksessa
 • ruokasuhteen sosiaaliset määrittäjät
 • terveydentila (esim. mielenterveys) ruokakäyttäytymisen väestöryhmäerojen selittäjänä
 • ruoankäytön väestöryhmittäisten erojen kaventamiseen tähtäävät toimenpiteet ja interventiot

Lähetä enintään 250 sanan abstrakti kirjoituksesta osoitteeseen maijaliisa.erkkola@helsinki.fi viimeistään 15.9.2021. Teemanumeroon liittyvät kysymykset voi osoittaa samaan osoitteeseen. Abstraktissa esitetään selkeästi käsikirjoituksen keskeiset asiat: otsikko, tutkimuksen lähtökohdat, menetelmät sekä mahdolliset tulokset ja päätelmät. Hyväksytyistä abstrakteista tiedotetaan 1.10. ja käsikirjoitusten dl on 22.12.

Teemanumeron kirjoittajien on myös mahdollista pitää puheenvuoro syysseminaarissa. Vaihtoehtoisesti voit tarjota abstraktia ainoastaan syysseminaariin.


Teemanumeron erikoistoimittajat: Tea Lallukka, Reetta Lehto, Katri Sääksjärvi & Maijaliisa Erkkola