Sosiaalilääketieteen yhdistyksen kevätseminaari 28.5.2024

Sosiaalilääketieteen yhdistyksen kevätseminaarissa kuullaan puheenvuoroja ja keskustellaan eurooppalaisen ja globaalin terveyspolitiikan merkityksestä kansanterveydelle ja hyvinvoinnille. Kestävän kehityksen tavoitteet (SDG 2030) sitouttavat edistämään universaalia terveydenhoitoa ja hyvinvointia kaikille, unohtamatta yhteiskunnan heikommassa asemassa olevia jäseniä. Ajankohtaiset eurooppalaiset ja globaalit teemat kuten COVID-19, ilmastonmuutos, elinkustannusten nousu ja humanitaariset kriisit asettavat yhteiskuntia tilanteisiin, joissa kaikkia kansanterveyteen ja hyvinvointiin kohdistuvia tekijöitä ei voi ratkaista yksin. Tarvitaan uudenlaisia lähestymistapoja, tutkittuun tietoon perustuvia hyviä käytäntöjä sekä laajempia kumppanuuksia, joilla eurooppalaisia ja globaaleja kansanterveys- ja hyvinvointihaasteita sekä eriarvoisuutta voidaan torjua ja ehkäistä tehokkaammin.

Paikka:
Eurooppasali, Malminkatu 16 Helsinki. Osallistuminen etäyhteydellä mahdollista.

Ilmoittautuminen 24.5. mennessä:
Webropol-lomakkeella

Ohjelma (Programme):

klo 12:00 Seminaarin avaussanat (Opening words), Tomi Mäki-Opas, Professori (SLY & UEF)
klo 12:10 Global and EU health policy: Shaping key focus areas and supporting their implementation, Isabel De la Mata, Principal Advisor for health and crisis management (European Commission)
klo 12:40 Monitoring the impact of global and EU policies on health and wellbeing, Matthias Wismar, Program manager (European Observatory on Health Systems and Policies)

klo 13:00 Kahvi

klo 13.30 EU terveyspolitiikasta jäsenmaan ja jäsenmaan terveysministeriön näkökulmasta, Sari Vuorinen, Erityisasiantuntija (Ulkoministeriö)
klo 14.00 Terveyspolitiikan haasteita ja mahdollisuuksia EU:ssa, Meri Koivusalo, Professori Global health and development (Tampereen yliopisto)
klo 14.30 Tutkimusrahoitus EU:n terveyspolitiikan työkaluna, Sirpa Nuotio, Johtava tiedeasiantuntija (Suomen Akatemia) 
klo14.55 Seminaarin päättäminen, Tomi Mäki-Opas, Professori (SLY & UEF)

klo15-16 SLY vuosikokous

Tapahtuma on maksuton. Voit halutessasi liittyä yhdistyksen jäseneksi, jäsenmaksu on 45 euroa. SLY:n jäsenmaksu on työelämän ulkopuolella oleville 20 euroa.

Yhteystiedot:
sihteeri@socialmedicine.fi

 

****In English*****

At the spring seminar of the Society for Social Medicine in Finland (SLY), speeches will be heard and discussions will be held on the significance of European and global health policies for public health and well-being. The Sustainable Development Goals (SDG 2030) commit to promoting universal healthcare and well-being for all, without forgetting members of society who are in a weaker position. Current European and global issues such as COVID-19, climate change, rising living costs, and humanitarian crises place societies in situations where not all factors affecting public health and well-being can be addressed alone. New approaches, evidence-based best practices, and broader partnerships are needed to more effectively combat and prevent European and global public health and well-being challenges, as well as inequality.

Place:
Eurooppasali, Malminkatu 16 Helsinki. Remote participation is possible.

Registration by 24th of May:
Webropol-lomakkeella

12:00 Opening words, Tomi Mäki-Opas, professor (University of Eastern Finland; Finnish Society for Social Medicine)
12:10 Global and EU health policy: Shaping key focus areas and supporting their implementation, Isabel De la Mata, Principal Advisor for health and crisis management (European Commission)
12:40 Monitoring the impact of global and EU policies on health and wellbeing, Matthias Wismar, Program manager (European Observatory on Health Systems and Policies)

13:00 Coffee break

[Presentations after the coffee break in Finnish]

13.30 EU health policy from the perspective of member state and the health ministry, Sari Vuorinen, Senior specialist (Ministry for Foreign Affairs of Finland)
14.00 Challenges and opportunities of EU health policy, Meri Koivusalo, Professor of Global health and development (University of Tampere, WHO Collaborating Centre on Health in All Policies and the Social Determinants of Health)
14.30 Research funding as a tool for implementation of EU health policy, Sirpa Nuotio, Chief scientific specialist (Academy of Finland) 
14.55 Closing of the seminar, Tomi Mäki-Opas, professor (University of Eastern Finland; Finnish Society for Social Medicine)
 
15-16 SLY Annual meeting 

The event is free of charge. You can become a member of the association, membership fee is 45 euros. The SLY membership fee is 20 euros for those outside the workforce.

Contact:
sihteeri@socialmedicine.fi