Sosiaalilääketieteen yhdistyksen opinnäytetyöpalkinto Ida Helotielle

Sosiaalilääketieteen yhdistys (SLY) on palkinnut vuoden 2021 parhaana opinnäytetyönä Ida Helotien pro gradun “Traditional Food System, Self-Rated Health, and Mental Wellness in Greenland”. Ida Helotie opiskelee Tampereen yliopiston yhteiskuntatieteiden tiedekunnassa, Public and Global Health -maisteriohjelmassa.

Helotie tarkastelee gradussaan alkuperäiskansan kokemuksia ruokajärjestelmästä ja siinä tapahtuneita muutoksia sekä näiden vaikutuksia terveyteen ja mielenterveyteen. Helotie hyödyntää gradussaan laajaa monitieteellisen tutkimushankkeen keräämä kyselyaineistoa, joka kerättiin yhteensä 100 Grönlannin länsirannikolla asuvalta aikuiselta.

Tulosten perusteella perinteisellä ruokajärjestelmällä, kuten metsästyksellä ja kalastuksella, on ilmastonmuutoksen ja sosiokulttuuristen muutosten jälkeen tärkeä rooli paitsi yhteisölle, mutta myös yhteisön jäsenien terveydelle ja mielenterveydelle.

SLYn perusteluissa todetaan, että Helotie tuo hienosti esille sen, miksi alkuperäiskansat on tärkeä osallistaa heille suunnattujen palveluiden ja toiminnan kehittämiseen, sillä niillä voi olla merkittäviä vaikutuksia heidän terveyteen ja hyvinvointiin.

Palkinto jaettiin Terveydenhuoltotutkimuksen päivillä 9.12., jonka järjestivät Sosiaalilääketieteen yhdistys, Tampereen yliopisto, ja Sustainable Welfare System -tutkimusohjelma.