SLY:n opinnäytetyöpalkinto 2020

Tänäkin vuonna SLY hakee palkittavaksi ansioitunutta pro gradua tai YAMK lopputyö -tutkielmaa. Palkinnon suuruus on 200 euroa. Lisäksi voittaja voi halutessaan liittyä yhdistykseen ilman ensimmäisen vuoden jäsenmaksuvelvoitetta ja laatia tutkielmastaan artikkelin Sosiaalilääketieteelliseen aikakauslehteen. Palkinto myönnetään suomalaiseen yliopistoon tai korkeakouluun tehdystä ylemmän korkea-koulututkinnon opinnäytetyöstä (pro gradu-tutkielmat ja YAMK-tutkinnon opinnäytetyöt).

Tunnustuksen saajan valitsee SLY:n hallitus tai hallituksen valitsema henkilö. Palkinnon saaja ilmoitetaan loka-marraskuussa.

Pyydämme nyt ehdotuksia korkeatasoisista opinnäytetöistä, jotka on hyväksytty lukuvuoden 2019–2020 aikana (1.8.2019–31.7.2020).

Ehdottajana voi olla työn laatija, sen ohjaaja tai muu työhön perehtynyt henkilö. Ehdotukseen tulee liittää opinnäytejulkaisu, siitä annetut lausunnot, perustelut palkinnolle, sekä ehdottajan ja opinnäytetyön tekijän yhteystiedot.

Ehdotukset palkinnon saajaksi tulee lähettää yhtenä lähetyksenä viimeistään 31.8.2020 osoitteeseen sihteeri@socialmedicine.fi.

Lisätietoja: hannamaria.kuusio@thl.fi