Jaokset

SLY:n jaokset

 

Yhdistyksessä toimii aktiivisesti käyttäytymislääketieteen ja terveydenhuoltotutkimuksen jaokset. Ne toimivat kyseisen alan ammattilaisten tiedotuskanavana.

Käyttäytymislääketieteen jaos

 

Käyttäytymislääketieteen jaos pyrkii yhdistämään ja kehittämään niin teoriassa kuin käytännössä biolääketieteen, kansanterveystieteen, käyttäytymistieteiden ja sosiaalitieteiden tuottamaa tietoa terveyteen ja sairauteen liittyvissä kysymyksissä. Jaoksen jäseninä voivat olla tästä näkökulmasta kiinnostuneet henkilöt.

Toiminta

Käyttäytymislääketieteen jaoksen toimintaan kuuluvat vuosittaiset symposiumit ja vuosikokouksen yhteydessä pidettävä tieteellinen esitelmä tai abstraktisessio jäsenistön tutkimushankkeiden esittelylle. Näiden lisäksi jaos osallistuu aktiivisesti kansainväliseen yhteistoimintaan, tiedottaa jäsenistölle alan kansainvälisistä ja kotimaisista tapahtumista sähköpostin avulla sekä toimii yhteistyössä muiden tieteellisten järjestöjen ja yhteisöjen kanssa. Jaoksen jäsenistö edustaa useita eri tieteenaloja kuten kansanterveystiede, psykologia, sosiaalipsykologia, sosiologia, hammaslääketiede, hoitotiede ja ravitsemustiede.

Jaoksen yhteyshenkilö

Sakari Suominen
Käyttäytymislääketieteen jaoksen puheenjohtaja
suominen[@]utu.fi (poista osoitteesta hakasulkeet)

Carola Ray
Käyttäytymislääketieteen jaoksen sihteeri
carola.ray[@]folkhalsan.fi (poista osoitteesta hakasulkeet)

Terveydenhuoltotutkimuksen jaos

 

Terveydenhuoltotutkimuksen jaos perustettiin vuonna 1992. Samana vuonna Sosiaalilääketieteen yhdistys järjesti ensimmäisen terveydenhuoltotutkimuksen seminaarin.

Jaoksen tavoitteena on kiinnittää huomiota ajankohtaisiin terveydenhuoltoon liittyviin kysymyksiin, esitellä uutta ja tärkeää terveydenhuoltotutkimusta sekä tarjota suomalaisille terveydenhuoltotutkijoille mahdollisuuksia keskusteluun. Jaoksen toiminta on keskittynyt seminaarien ja muiden tilaisuuksien järjestämiseen. Keskeisenä toimintamuotona on joka toinen vuosi järjestettävät Terveydenhuoltotutkimuksen päivät, jotka koostuvat tutkimusseminaarista ja jatkokoulutuspäivästä.

Jaoksen yhteyshenkilö

 

llmo Keskimäki
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos
puh. 029 524 7256
etunimi.sukunimi(at)thl.fi

Jutta Pulkki
Tampereen yliopisto
puh. 050 318 6742
etunimi.sukunimi(at)tuni.fi