Uutiset

Uutiset
Matkastipendi haettavissa 18.6.2024 mennessä.
Uutiset
Kutsumme tutkijoita kirjoittamaan Sosiaalilääketieteelliseen Aikakausilehteen tutkimusartikkeleita tai vertaisarvioimattomia kirjoituksia, jotka käsittelevät hyvinvointipalveluiden tutkimusta.
Uutiset
Matkastipendiä voi hakea kansainvälisten kansanterveystieteellisten tai sitä lähellä olevien tieteenalojen kongressien osallistumiskustannuksiin.
Uutiset
Pyydämme ehdotuksia korkea-tasoisista opinnäytetöistä, jotka on hyväksytty lukuvuoden 2022–2023 aikana (1.8.2022–31.7.2023). Hakuaika elokuun loppuun asti.
Uutiset
SLY pyytää ehdotuksia korkea-tasoisista opinnäytetöistä, jotka on hyväksytty lukuvuoden 2021–2022 aikana (1.8.2021–31.7.2022). Hakuaikaa on syyskuun loppuun asti.
Uutiset
Toimitko tiedemaailmassa? Tunnetko yhteiskunnallisesti orientoitunutta terveyteen, sairauteen ja hyvinvointiin liittyvää tutkimusta? Etsitkö uusia haasteita? Jos olet kiinnostunut tieteellisestä julkaisemisesta ja lehtityöstä, kehittämisestä ja johtamisesta, voit olla etsimämme henkilö.
Uutiset
Sosiaalilääketieteen yhdistys yhtyy EUPHA:n kannanottoon, jossa vaaditaan hyökkäyksen välitöntä lopettamista ja kaikkien ihmisoikeuksien kunnioittamista.
Uutiset
Sosiaalilääketieteen yhdistys (SLY) on palkinnut vuoden 2021 parhaana opinnäytetyönä Ida Helotien pro gradun “Traditional Food System, Self-Rated Health, and Mental Wellness in Greenland”.
Uutiset
Sosiaalilääketieteellinen aikakauslehti Kriisi-teemanumero 3/2021 on julkaistu. Aiheena on koronaepidemian yhteiskunnalliset vaikutukset. Lue koonti teemanumeron sisällöistä täällä!
Uutiset
SLY hakee jälleen palkittavaksi ansioitunutta Pro gradu -tutkielmaa tai YAMK-opinnäytetyötä. HAKUAIKAA JATKETTU!