Uutiset

28.9.2023Uutiset
Kutsumme tutkijoita kirjoittamaan Sosiaalilääketieteelliseen Aikakausilehteen tutkimusartikkeleita tai vertaisarvioimattomia kirjoituksia, jotka käsittelevät hyvinvointipalveluiden tutkimusta.
28.4.2023Uutiset
Matkastipendiä voi hakea kansainvälisten kansanterveystieteellisten tai sitä lähellä olevien tieteenalojen kongressien osallistumiskustannuksiin.
27.4.2023Uutiset
Pyydämme ehdotuksia korkea-tasoisista opinnäytetöistä, jotka on hyväksytty lukuvuoden 2022–2023 aikana (1.8.2022–31.7.2023). Hakuaika elokuun loppuun asti.
20.9.2022Uutiset
SLY pyytää ehdotuksia korkea-tasoisista opinnäytetöistä, jotka on hyväksytty lukuvuoden 2021–2022 aikana (1.8.2021–31.7.2022). Hakuaikaa on syyskuun loppuun asti.
10.5.2022Uutiset
Toimitko tiedemaailmassa? Tunnetko yhteiskunnallisesti orientoitunutta terveyteen, sairauteen ja hyvinvointiin liittyvää tutkimusta? Etsitkö uusia haasteita? Jos olet kiinnostunut tieteellisestä julkaisemisesta ja lehtityöstä, kehittämisestä ja johtamisesta, voit olla etsimämme henkilö.
11.3.2022Uutiset
Sosiaalilääketieteen yhdistys yhtyy EUPHA:n kannanottoon, jossa vaaditaan hyökkäyksen välitöntä lopettamista ja kaikkien ihmisoikeuksien kunnioittamista.
9.12.2021Uutiset
Sosiaalilääketieteen yhdistys (SLY) on palkinnut vuoden 2021 parhaana opinnäytetyönä Ida Helotien pro gradun “Traditional Food System, Self-Rated Health, and Mental Wellness in Greenland”.
5.10.2021Uutiset
Sosiaalilääketieteellinen aikakauslehti Kriisi-teemanumero 3/2021 on julkaistu. Aiheena on koronaepidemian yhteiskunnalliset vaikutukset. Lue koonti teemanumeron sisällöistä täällä!
26.7.2021Uutiset
SLY hakee jälleen palkittavaksi ansioitunutta Pro gradu -tutkielmaa tai YAMK-opinnäytetyötä. HAKUAIKAA JATKETTU!
23.6.2021Uutiset
Kutsumme eri alojen tutkijoita kirjoittamaan Eriarvoisuus lautasella -teemanumeroon vertaisarvioitavia, empiirisiä tai teoreettisia, tutkimusartikkeleita tai puheenvuoroja. Elintavoissa, kuten ruoankäytössä ja alkoholinkäytössä, on sosiaalista eriarvoisuutta. Lähetä enintään 250 sanan abstrakti kirjoituksesta viimeistään 15.9.2021.